Voorwaarden
We vertellen u graag meer over onze diensten en mogelijkheden...
  Bel ons: +31 (0)78 641 68 88

Voorwaarden

Printervriendelijke versie

Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden | PSI Piping B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.psipiping.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Printbaar pdf: Inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden.pdf

 

Metaalunievoorwaarden | PSI Piping B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen PSI pijpleidingen B.V. en haar cliënten zijn uitsluitend de METAALUNIEVOORWAAREN van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst.Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.psipiping.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Printbaar pdf: Metaalunievoorwaarden.pdf